Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας της. Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου, ώστε να καταλάβετε πώς χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Οι αναφορές σε αυτήν την πολιτική απορρήτου: στην «Ιστοσελίδα» αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.uniconhellas.gr, στο «εμείς», «εμάς», «μας» αφορούν τo «ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», που εδρεύει στην Ν. Σμύρνη επί της οδού Ν. Πλαστηρα 41. Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει μόνο τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα με την συλλογή δεδομένων μέσω της ως άνω ιστοσελίδας. Άλλες ιστοσελίδες που είναι προσβάσιμες μέσω συνδέσμων στην ιστοσελίδα μας δεν καλύπτονται από αυτήν την πολιτική. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα πολιτική παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@uniconhellas.gr.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης εγγράφεται σε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες εφαρμογές του όπως π.χ. newsletter β) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα τυχόν προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του και γ) όταν χρησιμοποιεί το περιβάλλον της ιστοσελίδας για να επικοινωνήσει με τη ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Τα κύρια προσωπικά στοιχεία που είναι δυνατόν να συλλέγονται με τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη είναι τα εξής: Όνομα – Επώνυμο –email-Τηλέφωνο -Διεύθυνση -Τ.Κ. –Πόλη- Χώρα- Επάγγελμα- Ηλικία. Παράλληλα, είναι δυνατόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται και άλλα είδη προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη, που αφορούν μεταξύ άλλων σε πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (περισσότερα σχετικά σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας πολιτικής).

Τα συλλεγόμενα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη διαχείριση ιστοσελίδας και των εφαρμογών και λειτουργιών της,

(β την εξατομίκευση για κάθε χρήστη της ιστοσελίδας και τις εφαρμογές της,

(γ) εφόσον παρασχεθεί η συγκατάθεση του χρήστη, την αποστολή σε αυτόν ενημερώσεων, ειδοποιήσεων, προωθητικού υλικού και εν γένει νέων όσον αφορά τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ. Σε μία τέτοια περίπτωση, ο χρήστης θα έχει οποτεδήποτε τη δυνατότητα να ενημερώσει την ιστοσελίδα ότι δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τέτοιες ενημερώσεις.

(δ) τη διαχείριση από την ιστοσελίδα ερωτημάτων και επικοινωνιών που προέρχονται από, ή αναφέρονται στους, στους χρήστες της ιστοσελίδας ή των εφαρμογών της, καθώς και τη διατήρηση της ιστοσελίδας αλλά και των εφαρμογών της ασφαλών.

(ε) Τέλος, ως επισκέπτης της παρούσας Ιστοσελίδας, θα παραμένετε ανώνυμος. Δεδομένα που συλλέγονται κατά τα ως άνω ενδέχεται να τύχουν επεξεργασίας για σκοπούς στατιστικής, ερμηνείας επισκεψιμότητας, προέλευσης επισκεπτών και προτιμήσεων κοινού κ.ο.κ.

Τέτοια επεξεργασία γίνεται μόνο σε αποπροσωποποιημένη βάση, στατιστικής φύσης, κατά τρόπο που να μην είναι πλέον με κανένα τρόπο δυνατή η αναγωγή οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας σε συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Τα δεδομένα που αποθηκεύουμε και αναλύουμε χρησιμοποιούνται μόνον για στατιστικούς σκοπούς, ενδεικτικά προκειμένου να βελτιώνουμε διαρκώς την Ιστοσελίδα μας και το περιεχόμενο της. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται είναι το όνομα του παρόχου Internet που χρησιμοποιείτε, ο διαδικτυακός τόπος από τον οποίο επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα της ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, οι επί μέρους σελίδες της Ιστοσελίδας της ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ στις οποίες περιηγηθήκατε, η διεύθυνση IP σας καθώς και η ημερομηνία και η διάρκεια της περιήγησής σας στην Ιστοσελίδα.

 

Νομική βάση της επεξεργασίας

 

Η ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα κατόπιν δική σας πρωτοβουλίας και στη βάση της συγκατάθεσής σας. Εφόσον η συγκατάθεσή σας αυτή ανακληθεί, όποια τέτοια επεξεργασία θα παύσει. Κατ’ εξαίρεση, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να λαμβάνει χώρα για σκοπούς εξυπηρέτησης εννόμων συμφερόντων της εταιρείας μας.

Σημειώνεται ότι κατ’ εξαίρεση, από το γεγονός της πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα συλλέγονται και δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διαχείριση και λειτουργία της ιστοσελίδας μας, την ασφάλειά της, καθώς και για την προσωποποίησή της σε σχέση με τον χρήστη. Με την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας αποδέχεστε την συλλογή και επεξεργασία αυτή. Μέσω των ρυθμίσεων απορρήτου του περιηγητή σας είναι δυνατόν να μπορείτε να προσαρμόσετε αυτή την συλλογή και επεξεργασία.

 

Αποδέκτες δεδομένων

 

Η ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δεν κοινοποιεί με κανέναν τρόπο τα δεδομένα σας και δεν πρόκειται να μεταβιβάσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες σε θυγατρικές, σε τρίτους, σε εμπορικούς ή επιχειρηματικούς συνεργάτες, χωρίς την πρότερη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρούσα. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών /επισκεπτών είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα, εφόσον κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας. Με την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας αποδέχεστε τέτοια διαβίβαση και επεξεργασία. Σε περίπτωση τέτοιας επεξεργασίας ισχύουν οι όροι της παρούσας πολιτικής και διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών είναι δυνατόν να διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρείες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στη ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό μας. Οι εν λόγω Εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Εταιρεία μας κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

Η ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ μπορεί να κοινοποιεί τέτοια δεδομένα στις δημόσιες αρχές, στα πλαίσια συμμόρφωσης σε νομικές του υποχρεώσεις. Επίσης, ενδέχεται η εταιρεία να αναγκαστεί να κοινοποιήσει δεδομένα σας κατά δεσμευτική εντολή δημοσίων αρχών ή διωκτικών αρχών ή σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση ή ισοδύναμης δεσμευτικότητας πράξη.

 

Διατάξεις (Cookies)

 

Η ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

 

Ειδικοί Σύνδεσμοι

 

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 

Τροποποίηση των παρόντων όρων

 

Η ΓΙΟΥΝΙΚΟΝ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

 

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα δεδομένα σας

 

Εάν αφήσετε ένα σχόλιο, το σχόλιο και τα μεταδεδομένα του διατηρούνται επ’ αόριστον. Αυτό γίνεται ώστε να μπορούμε να αναγνωρίζουμε και να εγκρίνουμε αυτόματα τα σχόλια που ακολουθούν, αντί να τα κρατάμε σε ουρά συντονισμού.

Για χρήστες που εγγράφονται στον ιστότοπο μας, αποθηκεύουμε επίσης τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στο προφίλ χρήστη τους. Όλοι οι χρήστες μπορούν να βλέπουν, να επεξεργάζονται ή να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή (εκτός από το να μπορούν να αλλάξουν το όνομα χρήστη τους). Οι διαχειριστές του παρόντος ιστότοπου μπορεί επίσης να βλέπουν και να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.

 

Ποια δικαιώματα έχετε στα δεδομένα σας

 

Εάν έχετε λογαριασμό σε αυτόν τον ιστότοπο ή έχετε αφήσει σχόλια, μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε ένα εξαγόμενο αρχείο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς. Μπορείτε επίσης να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Αυτό δεν περιλαμβάνει δεδομένα που είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε για διοικητικούς, νομικούς ή λόγους ασφαλείας.